Prezesi GKS Grunwald Ruda Śląska

1920 – 2023

 

Wiosną 1920 na Śląsku kluby piłkarskie mnożyły się jak grzyby po deszczu. Halemba nie mogła być gorsza od innych miejscowości i w kwietniu/maju 1920 Piotr Mika, Augustyn Wicik i Paweł Moroń założyli klub sportowy Gwiazda Halemba, protoplastę Grunwaldu Ruda Śląska. Pierwszy Zarząd tworzyły osoby będące założycielami Klubu i sekretarz Teodor Dyrda. Prezesem został Piotr Mika.

 
Od 1920 do 2023 roku na czele 44 Zarządów Grunwaldu stało 20 prezesów.

 

   
Prezes
Okres sprawowania funkcji
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.

Piotr Mika

25.04.1895 - 30.05.1966

Okres działania w zarządzie:
1920-1924
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1920 - 1924
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.

Augustyn Wicik

16.08.1895 - 19.02.1956

Okres działania w zarządzie:
1920-1926
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1925 - 1926
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.

Teodor Cipa

13.04.1898 - 31.08.1945

Okres działania w zarządzie:
1930-1934
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1930 - 1934
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.

Ryszard Wawrzynek

24.02.1899 - 30.08.1988

Okres działania w zarządzie:
1921-1923, 1946-1947, 1948-1949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1946
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.

Adolf Widuch

27.04.1910 - 14.02.1973

Okres działania w zarządzie:
1947-1948
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1947 - 1948
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.

Ryszard Wawrzynek

24.02.1899 - 30.08.1988

Okres działania w zarządzie:
1921-1923, 1946-1947, 1948-1949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1948 - 1949
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.

Adolf Widuch

27.04.1910 - 14.02.1973

Okres działania w zarządzie:
1947-1948
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1949
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.

Jan Lipowczyk

11.06.1910 - 22.06.1987

Okres działania w zarządzie:
1932-1934, 1949-1950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1950
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.

Romuald Strzoda

01.07.1938

Okres działania w zarządzie:
1957-1959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.03.1957 - 18.01.1959
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


10.


Józef Nogły

20.03.1913 - 11.02.1988

Okres działania w zarządzie:
1959-1961
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


18.01.1959 - 08.02.1961
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.


Józef Gruth

16.03.1928

Okres działania w zarządzie:
1961-1962
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.02.1961 - 31.07.1962
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.


Stefan Wasiak

06.10.1927 - 30.08.2006

Okres działania w zarządzie:
1961-1963
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.08.1962 - 30.01.1963
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.


Jan Tyras

23.01.1926 - 13.10.2001

Okres działania w zarządzie:
1963-1965, 1969-1971, 1975-1981
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.01.1963 - 24.01.1965
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


14.


Andrzej Torka

17.10.1918 - 26.10.1989

Okres działania w zarządzie:
1965-1968
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


24.01.1965 - 16.02.1969
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


15.


Tadeusz Głowacz

15.07.1928 - 12.04.1982

Okres działania w zarządzie:
1969-1973
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


16.02.1969 - 06.04.1973
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


16.


Gerard Klein

27.04.1931 - 22.01.1992

Okres działania w zarządzie:
1973-1975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


06.04.1973 - 20.05.1975
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.


Gerard Zdrzałek

22.09.1936

Okres działania w zarządzie:
1975-1977
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.05.1975 - 09.03.1977
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.


Jan Walczuch

29.07.1928 - 23.11.1989

Okres działania w zarządzie:
1962-1975, 1976-1989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.03.1977 - 10.04.1981
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.


Teodor Wawoczny

25.09.1948

Okres działania w zarządzie:
1981-1989, 1990-2015, 2016-nadal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.04.1981 - 13.03.1989
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.


Antoni Rajwa

08.04.1935

Okres działania w zarządzie:
1960-1990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.03.1989 - 14.12.1990
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


21.


Zbigniew Karkoszka

09.09.1946

Okres działania w zarządzie:
1983-1995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


14.12.1990 - 17.08.1992
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.


Teodor Wawoczny

25.09.1948

Okres działania w zarządzie:
1981-1989, 1990-2015, 2016-nadal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.08.1992 - 27.09.2015
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.


Lesław Mazur

15.10.1981

Okres działania w zarządzie:
2008-nadal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.10.2015 - 21.09.2016
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.


Teodor Wawoczny

25.09.1948

Okres działania w zarządzie:
1981-1989, 1990-2015, 2016-nadal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.09.2016 - nadal