Zarząd

21 listopada 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Grunwaldu. Członkowie Klubu wybrali 6-osobowy Zarząd i 3-osobową Komisję Rewizyjną na 4-letnią kadencję.
 
Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybrał spośród siebie Prezesa, a Komisja Przewodniczącego. Ponadto organy statutowe zatwierdziły podział funkcji.
 
Z kolei w dniu 24 listopada 2022 roku Zarząd dokooptował na Członka Zarządu Krzysztofa Bochnię.
 
 
 
Zarząd Klubu:
Prezes: Teodor Wawoczny
Wiceprezes: Bogdan Bubała
Sekretarz: Lesław Mazur
Krzysztof Bochnia
Grzegorz Kapica
Bogdan Kowalczyk
Franciszek Nalepa
 
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Eugeniusz Jarczyk
Przemysław Rus
Ryszard Szmit