Zarząd

21 września 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Grunwaldu. Członkowie Klubu wybrali 6-osobowy Zarząd i 3-osobową Komisję Rewizyjną na 4-letnią kadencję. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybrał spośród siebie prezesa, a Komisja przewodniczącego. Ponadto organy statutowe zatwierdziły podział funkcji.
 
 
Zarząd Klubu:
Prezes: Teodor Wawoczny
Wiceprezes: Bogdan Bubała
Sekretarz: Lesław Mazur
Eugeniusz Jarczyk
Zbigniew Litke
Franciszek Nalepa
 
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Leszek Belka
Bogdan Kowalczyk
Ryszard Szmit
 
 
 
Stoją od lewej: Zbigniew Litke, Franciszek Nalepa, Eugeniusz Jarczyk

Siedzą od lewej: Bogdan Bubała, Teodor Wawoczny, Lesław Mazur

Kategorie